Maxlac MR (PROVITA)

Chế phẩm sinh học bổ sung 2 dòng lợi khuẩn sinh acid lactic cho tôm và các loài thủy sản khác: giúp ức chế vi khuẩn Vibrio gây bệnh EMS chết sớm trên tôm, tăng tốc độ tăng trưởng và tăng trọng cho tôm, bảo vệ đường ruột, gan tụy, giảm stress, tăng tỷ lệ tiêu hóa thức ăn, cải thiện thế trạng

Thành phần Maxlac MR: 

Sản phẩm bổ sung trong thức ăn, giúp ổn định hệ vi sinh đường ruột có chứa các lợi khuẩn thuộc 2 dòng vi khuẩn sản xuất acid lactic: Enterococcus faecium (DSM 7134) và Lactobacillus rhammosus (DSM 7133).

Hàm lượng lợi khuẩn: tối thiểu 1x1010 CFU/g Maxlac MR (Enterococcus faecium min 7x10CFU/g và Lactobacillus rhammosus min 3x109 CFU/g)

Ứng dụng Maxlac MR:

Chế phẩm vi sinh Maxlac MR hỗ trợ và thúc đẩy hệ vi sinh vật có lợi trong đường tiêu hóa của các loài thủy sản nhằm cải thiện sức khỏe và tối đa hóa tốc độ tăng trưởng của cá tôm nuôi. Maxlac MR chứa 2 dòng lợi khuẩn sản sinh acid lactic Enterococcus faecium (DSM 7134) và Lactobacillus rhammosus (DSM 7133).

Read more...