M-Prove (NUSCIENCE)

M-prove là hỗn hợp các acid béo mạch trung MCFA và thảo dược giúp tăng năng suất gà thịt vượt trội, kháng khuẩn cao nên thay thế hoàn toàn kháng sinh trộn trong thức ăn

M-Prove Ingredeients: 

M-Prove is mixtures of medium chain fatty acids (MCFA) and herbal.

Benefits of M-Prove:

M-Prove is highly antibacterial and aids digestion by increasing enzyme secretion and nutrient digestion. M-Prove is used primarily on broilers to enhance commercial meat performance.

 

Dosage of M-Prove:

- Broilers 0 - 21 days old : 1 - 1.2 kg/ton of feed.

  • - Broilers > 21 days old : 0.5 - 0.7 kg/ton of feed.
Read more...

Aromabiotic (NUSCIENCE)

Aromabiotic là sản phẩm chứa hỗn hợp chuỗi acid béo mạch trung có hoạt tính kháng khuẩn cao giúp vật nuôi tiêu diệt các vi khuẩn có hại, cải thiện hình thái ruột, giảm độc lực gây bệnh và tăng cường hệ thống miễn dịch

 Aromabiotic Ingredeients : 

Aromabiotic is mixtures of medium chain fatty acids (MCFA)

Benefit of Aromabiotic:

- High antibacterial activity

- Reduce the virulence of panthogens

- Improve immune system

Dosage of Aromabiotic:

- Weaned Pig: 2 kg/ton of feed       - Pig 50kg-released: 0.5 kg/ton of feed

Pig 10-20kg: 2 kg/ton of feed     - Pregnant and lactating pigs : 1 kg/ton of feed

- Pig 20-50kg: 1 kg/ton of feed


 

Aromabiotic Ingredeients : 

Aromabiotic is mixtures of medium chain fatty acids (MCFA)

Benefit of Aromabiotic:

- High antibacterial activity

- Reduce the virulence of panthogens

- Improve immune system

Dosage of Aromabiotic:

- Weaned Pig: 2 kg/ton of feed.

Pig 10-20kg: 2 kg/ton of feed.      

- Pig 20-50kg: 1 kg/ton of feed.

- Pig 50kg-released: 0.5 kg/ton of feed.

- Pregnant and lactating pigs : 1 kg/ton of feed.

 

Properties :

Powder product.

Preserve :

Store in a cool, dry place and avoid direct sunlight.

Packing specification : 25 kg/bag.

Manufacture: Nuscience - NetherLands